Buwang ng Wika na naman! Ginaganap ito tuwing Agosto, at dahil sa pandemya, wala munang mga pagtitipon na gagawin maliban sa mga online na pagsasama-sama. Sa aming tahanan, sinimulan namin...